Jauns programmatūras risinājums Topcon ContextCaptur

08.03.2017

Topcon Positioning Group ievieš Topcon ContextCapture, ko izstrādājuši Bentley Systems, realitātes modelēšanas programmatūras risinājumu, kas tiks piedāvāts kopā ar Topcon UAS (bezpilota sistēmu). Sistēma ir paredzēta kartēšanas, būvniecības un mērniecības profesionāļiem, lai ātri pārvērstu vienkāršas fotogrāfijas un/vai punktu mākoņa datus reālā-attēlā, ļoti detalizētu 3D modeļus lietošanai visā projekta dzīves cikla laikā.
Topcon ne tikai nostiprina sadarbību ar Bentley System, bet ar vien vairāk integrē Bentley System programmatūru savos produktos.

https://www.topconpositioning.com/insights/topcon-announces-agreement-bundle-bentley-reality-modeling-software-uas-software-solutions

Topcon pirmais izveidoja RTKS sistēmu bez kabeļiem - HiPer Lite