Kaisīšanai

Mainīgās normas kontrole šķidrajiem vai granulētajiem mēslojumiem

Mainīgās normas spēj precīzi kontrolēt šķidrā vai granulētā slāpekļa un mēslojuma pielietošanu. Mainīgās normas pielietošanu var veikt no importētās tehnoloģiskās kartes vai var radīt reālajā laika kaisīšanas kartes.
Topcon ir saderīgs ar izkliedētāja hidraulisko sistēmu un atbalsta piekabināmos un uzkarināmos izkliedētājus. Kontrolē vai monitorē līdz diviem diskiem vai kontrolē vairākas siksnas, vai sadala siksnu konfigurāciju ar ASC, kā arī automatizē sekciju kontroli izmantojot ASC-10 kontrolieri.

Uzdot jautājumu speciālistam
Sokkia savos pirmsākumos 1920 gadā saucās Sokkisha