New Holland greiders F156.7A

2013. gada marts

Ultra Sonic sistēma ļaujs izvairīties no pārliekas izrakšanas un kontrolēt projekta augstumus.

Topcon pirmais izveidoja robotisko totālo staciju ar lāzera stara pielipšanas funkciju - GTS-800