New Holland greiders F156.7A

2013. gada marts

Ultra Sonic sistēma ļaujs izvairīties no pārliekas izrakšanas un kontrolēt projekta augstumus.

Topcon Hiper SR ir vienīgais GNSS uztvērējs ar 2 SIM kartiņu atbalstu