New Holland greiders F156.7A

2013. gada marts

Ultra Sonic sistēma ļaujs izvairīties no pārliekas izrakšanas un kontrolēt projekta augstumus.

Topcon pirmais izveidoja totālo staciju ar kuru varēja strādāt visos laika apstākļos