Case ar IMC skrēperi

2016. gada maijs

IMC skreperus izmanto lauksaimniecībā, lai nolīdzinātu laukus un paaugstinātu to graudu ražību, kopā ar Topcon GNSS 310 sistēmu tas ļauj visefektīvāk uzlabot ūdens noteci. Topcon skrēpera sistēma veic lauku uzmērīšanu, projektēšanu, reljefa veidošanu.

Topcon Magnet Field programmatūra pirmā lauka programatūra, kura spēj strādāt ar DGN failiem