AFT 100 tranšeju racējs

2016. gada marts

Tranšeju racēja automātiskā lazersistēma kontrolē ķēdes augstumu, lidz ar to arī tranšejas garenslīpumu, kas ļauj izslēgt cilvēcisko kļūdu.

Topcon pirmais izveidoja pilnībā mobilo GPS sistēmu - Turbo-SII